Terug naar SGP.nl

Lid worden

 • Verklaring
 • Naam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres
 • Contact
 • Kerkgenootschap
 • Mijn SGP account
 1. ‚Äčlid te willen worden van de SGP;
 2. van de statuten, het Algemeen Reglement en het Program van Beginselen van de partij kennis te hebben genomen;
 3. de in artikel 2 van die statuten omschreven grondslag - Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid inclusief het Program van Beginselen en het in artikel 3 van die statuten bepaalde doel te onderschrijven;
 4. de door de ledenvergadering vastgestelde jaarlijks te betalen contributie te zullen voldoen, deze bedraagt voor landelijke leden € 26,50 en voor leden van kiesverenigingen een per jaar door de leden van de kiesvereniging vast te stellen bedrag.
 5. in te stemmen met het (doen) verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de SGP.